Hanke
Utvecklingsprojekt - 167644

ProYritys Itä-Suomi

ProAgria Itä-Suomi ry

30.06.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

ProYritys Itä-Suomi toteuttaa monialaisten maatilojen ja maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvontaa ja kehittämistä: yritysryhmähankkeet ja yritysten verkottuminen; vastuullinen yritystoiminta, yritysten omistajavaihdokset, monipaikkaisuuden luomat yritysmahdollisuudet; innovatiiviset pilottitoimet; maaseudun voimavarojen ja vapautuneiden resurssien hyödyntäminen. Toimintaa on aloittaville ja toimintaa kehittäville yrityksille Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella maakunnallisin painotuksin. Yrityksiä haastetaan toiminnan tarkasteluun lyhytkestoisen liiketoiminnan ja kannattavuuden arvioinnin avulla mm. alustavin laskelmin ja selvityksin. Avustetaan kehittämistukien haussa sekä yritysryhmien syntymisessä. Verkotamme maaseutua TKI-toiminnan pariin sekä kv. mahdollisuuksien äärelle kilpailuttamalla erityisosaamista alkuvaiheen neuvontaan (esim. bioratkaisuista, tuotekehityksen ensiaskelista, omistajanvaihdoksista, pelillistämisestä) sekä pilotteihin ja webinaareihin. Ylimaakunnallisuus tuo: vertaisoppiminen, kokemustenvaihto, laaja asiantuntijapohja (paras asiantuntijaa kussakin casessa), hallinnon kustannustehokkuus sekä asiakastyön laatu ja nopeus. Hyviä toimintamalleja sovelletaan muille alueille. Hanke mahdollistaa jalkatyön – myös digiyhteyksin - yrityksiin. Niitä ohjataan seudullisten kehittämispalveluiden neuvonnan pariin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Tavoitellaan myös lisäpolkuja yrityksille eri tahojen asiantuntijapalveluihin, hankkeisiin sekä maatilasidonnaisilla NeuvoKIKY-palveluihin, sillä maksutonta ProYritys-apua voi saada päivän per vuosi. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry ja sen osana MKN Yrityspalvelut Euroopan Maaseuturahaston ja ELY-keskusten tuella 1.7.21 – 31.12.23. Budjetti on 525 896 €. Tavoitteet: neuvonnan pariin 538 yrittäjää, avustetaan yrityksiä 125 rahoitushakemuksen teossa ja annetaan alkusykäys 47 uudelle yritykselle ja 10 yritysryhmähankkeelle. Saamme aikaan kasvuvaikutuksia Itä-Suomen aluetalouteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167644

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
digitalisering
må bra-turism
naturprodukter
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt