Projekt
Utvecklingsprojekt - 13055

ProYritys Kainuu

ProAgria Kainuu ry

01.09.2015 - 15.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ProAgria Kainuun ja Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten toteuttaman ProYritys Kainuu -hankkeen tavoitteena on toimia yritysten aloittamisen tai kehittämisen alkuvaiheen neuvontana, jossa voidaan kartoittaa, arvioida ja kehittää uuden yritystoiminnan luomisuuden edellytyksiä tai jo toimivan yrityksen senhetkisiä liiketoimintaosaamiseen, kilpailukykyyn tai kannattavuuteen liittyviä pullonkauloja tai saattaa yrityksiä sellaisille etenemispoluille, joilla ne esimerkiksi erillisen toteutettavuusselvityksen tai yrityskohtaisen tai yritysryhmäkohtaisen kehittämis- tai investointihankkeen, maksulllisten lisäneuvontapalveluiden tai yrityskaupan kautta saavat kehitettyä ja uudistettua toimitilojaan, laitteitaan ja luotua maakuntaan näin lisää kannattavaa yritystoimintaa. Toinen hankkeen tulostavoite liittyy yrittäjyyden yleiseen edistämiseen maakunnassa joko yrittäjyyden esteitä poistamalla tai innovaatioita ja uusia mahdollisuuksia löytämällä esimerkiksi uudenlaisen verkottumisen, yritysyhteistyön tai kysyntälähtöisen tuotekehityksen tai yritysostojen keinoin. Hankkeen toimenpiteet liittyvät maaseutuyritysten kehittämis- ja investointitarpeiden kartoittamiseen ns. maaseutuyritysten asiakasvastaava -työnä. Palvelun keston pääperiaate on yksi työpäivä per asiakas. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.15 - 31.8.18.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13055

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

15.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner