Projekt
Utvecklingsprojekt - 258173

Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -vesienhoitoa yhteistyöllä

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä ruohonjuuritasolle tietoa ja osaamista vesistö- ja kosteikkokunnostuksista ja niihin haettavista rahoituksista. Hankkeessa tuetaan mahdollisten tuenhakijoiden toimintaa mahdollistamaan hankkeiden hallinnoinnin, pidetään kylätasolla tilaisuuksia yhteistyössä vesistö- ja kosteikkokunnostukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa, avustetaan kylätoimijoita vesistäihin ja kosteikkoihin sekä niiden virkistyskäyttöön liittyvien kunnostussuunnitelmien ja rahoitushakemusten laadinnassa sekä tiedotetaan laajasti rahoitusmahdollisuuksista ja onnistuneista kunnostushankkeista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258173

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner