Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 234005

PUKEVA-hanke

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on osa EU:n yhteisen kalatalouspolitiikan (YKP) valvonta- ja seuraamusjärjestelmän täytäntöönpanoa sekä kalastuslainsäädännön ja kalavarojen kestävän käytön valvontaa. Hanke sisältää Suomessa käyttöön otettavan kalansaaliiden punnitusten valvonta- ja kehittämissuunnitelman laatimisen, jota varten käynnistetään hanke "Punnitusten kehittäminen ja niiden valvonnan tehostaminen" . Työhön sisältyy myös punnituslaitteiden suunnittelua yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

234005

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.4 Fiskerikontroll och datainsamling

Typ av åtgärd

Fiskerikontroll och datainsamling

Åtgärdens specifierare

Tillsyn

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner