Hanke
Utvecklingsprojekt - 55401

Pure Pirkanmaa – Yritykset edellä

Ahlmanin koulun Säätiö sr

31.12.2017 - 16.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonto tarjoaa aitoja elämyksiä ja kokemuksia kaikille aisteille - Pure Pirkanmaa! Tällä hetkellä matkailualan mikroyrityksillä ei ole riittäviä keinoja päästä esille Pirkanmaan matkailua koskevassa tiedotuksessa, eivätkä ne pärjää ketjujen rinnalla. Pienet yritykset tarvitsevat kanavia, joilla tulla esille ja edistää yritysten yhteistyötä. Kotimaan matkailu on kasvanut, samoin ulkomaiset vierailijat Suomessa, mutta tämä ei tällä hetkellä näy mitenkään maakuntaan jätetyissä euroissa. Maailmantilanteen epävakaistuessa kotimaan matkailu lisääntyy todennäköisesti vielä enemmän ja perinteisten pitkien matkojen rinnalle noussut luontoa korostava lähimatkailu lisääntyy entisestään. Näiden matkailijoiden kohteeksi tulee saada Pirkanmaa. Pure Pirkanmaa ¿ Yritykset edellä -yhteistyöhanke vastaa Pirkanmaalaisten matkailualan yrittäjien toiveisiin ja tahtotilaan alan maakunnallisesta kehittämisestä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Ahlman ja Pirkanmaan Matkailu ry, ja sitä toteutetaan 1.1.2018-31.3.2020. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat 1) Pirkanmaan yhteistyöverkoston rakentaminen ja alueorganisaation vakiinnuttaminen, 2) Yritysten oman toiminnan sekä niiden välisen yhteistyön kehittäminen, 3) Matkailualan työvälineiden kehittäminen, 4) Pirkanmaan reittien ja luontomatkailun kehittäminen 5) Matkat ja retket sekä 6) Yritysryhmähankkeiden boostaaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55401

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

16.11.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt