Hanke
Utvecklingsprojekt - 10809

PUSA – Puhdas Pien-Saimaa

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

14.06.2015 - 26.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pien - Saimaan vesistön käyttäjien huoli vesistön tilan heikkenemisestä lisääntyi vuoden 2008 sinileväesiintymien takia. Tällöin käynnistettiin useita kunnostustoimenpiteitä eri toimijoiden kanssa. Pien-Saimaan Suojeluyhdistys isännöi Kosteikkoasiamieshanketta. Kosteikkoja ja vesiensuojelurakenteita toteutettiin yhteensä 29 kpl. Edellytykset ja tahto uusien vesiensuojelutoimenpiteiden rakentamiseen sekä jo rakennettujen kosteikkojen hoidon ja kunnostamisen varmistamiseen on edelleen olemassa. Myös vesiensuojelullisten toimien riittävien tulosten saavuttaminen on vielä kesken. Hankkeella halutaan edelleen vahvistaa jo aloitettuja vesiensuojelutoimenpiteitä sekä lisätä alueen elinvoimaa. Hankkeen tavoitteena on hankejaksolla 1. Vuosien 2012-2015 valmistuneiden ja rakennettujen kosteikkojen hoitosuunnitelmien laadinta, rahoituksen järjestäminen sekä maanomistajien ja urakoitsijoiden koulutus. Vastuun ja sitoutumisen vahvistaminen alueelle. 2. 15 uuden kosteikon rakentuminen tai rakentamisen käynnistyminen hankkeen aikana. 3. Metsätalouden vesiensuojelukohteiden toteuttaminen PISA 2013 hankeen yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuunnitelmassa on löydetty yli 250 erillistä kohdetta, joiden toteuttaminen tulee tehdä muun metsänkäsittelyn tai hoidon yhteydessä. 4. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäminen ja ylläpitäminen eri tahojen välillä. Tavoitteita seurataan toteutuneiden hoitosuunnitelmien, tehtyjen hoitotoimenpiteiden, uusien kosteikkojen rakentamisen toteuttamisen, uusien rakentamissuunnitelmien valmistumisen, metsätalouden vesiensuojelukohteiden rakentamisen sekä asukas ja kylätilaisuuksien lukumääriä seuraamalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10809

Aloituspäivämäärä

14.06.2015

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt