Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 242405

Push-up rysät

Nordic Roe Oy

01.05.2023 - 31.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan Lohen kalastamiseen 2kpl Push-up rysiä sekä kompressori.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

242405

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner