Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 234915

Push-upp fälla

Wikström Kent

22.03.2023 - 31.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Införskaffning av Push-upp fälla för ett säkrare fiske.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

234915

Startdatum

22.03.2023

Slutdatum

31.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner