Hanke
Utvecklingsprojekt - 58123

PuumalaMikkeli GEOREITTI

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2017 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

PuumalaMikkeli GEOREITTI yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä matkailuyritysten osaamista luontoon sekä yrityksen toimintaympäristöön (mm.Saimaan Geopark, Puumalan Saaristoreitti) pohjautuvien palveluiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä tuotteistamisessa. Matkailuyritysten osaamista kehitetään markkinointiviestinnässä sekä palvelujen turvallisuudessa. Hankkeen aikana yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja palvelutuotevalikoima kehittyy yhteisen tuotteen kautta. Hankkeessa on mukana viisi matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa maaseudun mikroyritystä, jotka sijaitsevat Puumalassa ja Mikkelissä. Hankkeessa on sekä yhteisiä kehittämistoimia että yrityskohtaista kehittämistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58123

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
marknadsföring
matturism
nätverk
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt