Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 95319

Puumalan reitistöjen investointihanke

Puumalan kunta

31.05.2019 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yleishyödyllisen investointihanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen esiselvitysvaiheeseen, jossa selvitettiin Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvitysvaiheen aikana on laadittu konkreettinen työ-ja investointisuunnitelma, jota haettavalla investointihankkeella on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien kohteiden laatua, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä laadukkaat reitit ja palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös paremmat puitteet ohjelmapalveluyrityksien tarpeisiin. Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden parantaminen, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos liikkumaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

95319

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt