Projekt
Utvecklingsprojekt - 95319

Puumalan reitistöjen investointihanke

Puumalan kunta

01.06.2019 - 31.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yleishyödyllisen investointihanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen esiselvitysvaiheeseen, jossa selvitettiin Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvitysvaiheen aikana on laadittu konkreettinen työ-ja investointisuunnitelma, jota haettavalla investointihankkeella on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien kohteiden laatua, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä laadukkaat reitit ja palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös paremmat puitteet ohjelmapalveluyrityksien tarpeisiin. Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden parantaminen, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos liikkumaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

95319

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

31.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner