Hanke
Utvecklingsprojekt - 14383

Puun puolesta

Raahen kaupunki

01.06.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yritysten toiminnan digitalisointi ja ns. teollinen internet ovat parasta aikaa erittäin voimakkaasti yleistymässä. Yrityshaastattelujen ja muiden selvitysten perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, että hyvin moni pk-yritys on vaarassa jäädä jälkeen tästä yleisestä digitalisointikehityksestä. Yritysryhmähankkeen kohderyhmänä olevat yritykset ovat tiedostaneet käynnissä olevan kehityksen ja ovat huolissaan kilpailukykynsä rapautumisesta ja liikevaihdon kasvun tyrehtymisestä. Hankkeella haetaankin kilpailukyvyn tehostamista ja liikevaihdon kasvua erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Kilpailukykyä lisätäkseen yritysten toimintoja tullaan tehostamaan ja olemassa olevia prosesseja muutetaan kustannustehokkaammaksi digitalisoinnin avulla. Eräänä mahdollisuutena tähän nähdään myös bioenergian voimakkaampi hyödyntäminen. Hankkeen yritykset ovat myös pieniä eikä niillä ole yksinään riittävästi resursseja vastata kilpailun kovenemiseen/toimintaympäristön muutokseen. Yritysryhmähanke tarjoaakin oivan mahdollisuuden yhteistyölle varsinkin kun kaikki yritykset toimivat puunvalmistusteollisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14383

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
bioenergi
digitalisering
energieffektivitet
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt