Projekt
Utvecklingsprojekt - 14383

Puun puolesta

Raahen kaupunki

01.06.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yritysten toiminnan digitalisointi ja ns. teollinen internet ovat parasta aikaa erittäin voimakkaasti yleistymässä. Yrityshaastattelujen ja muiden selvitysten perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, että hyvin moni pk-yritys on vaarassa jäädä jälkeen tästä yleisestä digitalisointikehityksestä. Yritysryhmähankkeen kohderyhmänä olevat yritykset ovat tiedostaneet käynnissä olevan kehityksen ja ovat huolissaan kilpailukykynsä rapautumisesta ja liikevaihdon kasvun tyrehtymisestä. Hankkeella haetaankin kilpailukyvyn tehostamista ja liikevaihdon kasvua erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Kilpailukykyä lisätäkseen yritysten toimintoja tullaan tehostamaan ja olemassa olevia prosesseja muutetaan kustannustehokkaammaksi digitalisoinnin avulla. Eräänä mahdollisuutena tähän nähdään myös bioenergian voimakkaampi hyödyntäminen. Hankkeen yritykset ovat myös pieniä eikä niillä ole yksinään riittävästi resursseja vastata kilpailun kovenemiseen/toimintaympäristön muutokseen. Yritysryhmähanke tarjoaakin oivan mahdollisuuden yhteistyölle varsinkin kun kaikki yritykset toimivat puunvalmistusteollisuudessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14383

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

27.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner