Projekt
Utvecklingsprojekt - 57498

Puun tiet digiaikaan

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.08.2018 - 30.04.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomen Metsäkeskuksen hallinnoimassa hankkeessa on tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäteillä ja puunkuljetusten kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta. Hankkeessa määritellään toimijoiden yhteistyönä tarkemmin teistä, silloista ja varastopaikoista kerättävät tiedot sekä tallennus- ja julkaisumenettelyt ottaen huomioon tietosuojaa koskevat määräykset, kerätään/siirretään muissa järjestelmissä tai tallenteissa olevat tietoa paikkatietoon, toteutetaan tiedonkeruun pilotteja, tavoitteena löytää tehokkaita menetelmiä tiedon hankintaa ja ylläpitoon, laaditaan tarvittavat tietoselosteet ja avataan tietoaineisto käyttäjille. Aineiston tuottamisessa otetaan huomioon myös valmisteilla olevan Biotatalouden tietietojärjestelmän tarpeita. Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan metsänomistajia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille hankkeessa tuotettavan tiedon avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57498

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

30.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner