Hanke
Utvecklingsprojekt - 57498

Puun tiet digiaikaan

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2018 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen Metsäkeskuksen hallinnoimassa hankkeessa on tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäteillä ja puunkuljetusten kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta. Hankkeessa määritellään toimijoiden yhteistyönä tarkemmin teistä, silloista ja varastopaikoista kerättävät tiedot sekä tallennus- ja julkaisumenettelyt ottaen huomioon tietosuojaa koskevat määräykset, kerätään/siirretään muissa järjestelmissä tai tallenteissa olevat tietoa paikkatietoon, toteutetaan tiedonkeruun pilotteja, tavoitteena löytää tehokkaita menetelmiä tiedon hankintaa ja ylläpitoon, laaditaan tarvittavat tietoselosteet ja avataan tietoaineisto käyttäjille. Aineiston tuottamisessa otetaan huomioon myös valmisteilla olevan Biotatalouden tietietojärjestelmän tarpeita. Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan metsänomistajia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille hankkeessa tuotettavan tiedon avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57498

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
bioenergi
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt