Projekt
Utvecklingsprojekt - 58439

Puusta Pitkälle – puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

01.01.2018 - 22.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puusta pitkälle-hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Paikallisen puuraaka-aineen tarjonnan ja saannin turvaaminen, metsätalouden kannattavuuden parantaminen tilatasolla sekä metsätalouden hiilitaseen muodostumisen avaaminen tilatasolta lähtien. 2. Metsänomistajien digitaalisten palveluiden tietämyksen ja osaamisen tason nostaminen metsätalouden kokonaistaloudellisen osaamisen sekä kannattavuuden parantamiseksi. 3. Metsäpalvelu- ja nuorisoyrittäjyyden kehittäminen palvelemaan metsänomistajia ja puunhankintaorganisaatioita sekä mahdollistamaan yrittäjyyden ja lisäansiot. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen erilliseen työpakettiin: Työpaketti 1: Puun tarjonnan, saatavuuden ja ostohalukkuuden parantaminen, hiilensidonta ja ympäristönäkökohdat huomioiden (Mhy Pohjois-Karjala) Työpaketti 2: Metsätalouden digitaalisten palvelujen hyödyntäminen (PIKES Oy) Työpaketti 3: Metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen (PIKES Oy) Toimenpiteet työpakettien toteuttamisessa ovat teemapäivät, luennot, metsäpäivät ja pienryhmätyöskentely. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala r.y

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58439

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

22.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner