Projekt
Utvecklingsprojekt - 49108

Puusta ruokaa -esiselvityshanke

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2018 - 13.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Biotalous on voimakkaan kehityksen alla Euroopan Unionissa (EU). Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Myös elintarviketeollisuus kuuluu biotalouden piiriin. Tällä hetkellä erityisesti luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä, mikä voi vahvistaa suomalaista elintarviketeollisuutta ja metsäbiotalouden monikäyttösektoria. Suomessa suurin biomassavara on metsät, joiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa ei ole vielä täysin tunnistettu. Tässä esiselvityshankkeessa halutaan edistää metsävarojen käyttöä elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Hankkeen aikana kartoitetaan alan mahdollisuudet ja syvennetään yhteistyötä unkarilaisten ja baltialaisten toimijoiden kanssa ja selvitetään talvilevossa olleiden männyn ja kuusen neulasten sekä marjojen ja sienten sisältämiä arvokomponentteja elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Käsittelytekniikkana yritetään soveltaa mm. ruoka-aineiden matalalämpöteknologiaa. Esiselvitys kestää 11 kuukautta vuoden 2018 toukokuusta vuoden 2019 maaliskuun loppuun Kuudestaan Leader-alueella. SeAMK Ruoka-yksikön hanketta tehdään yhteistyössä biotaloussektorin kansallisten toimijoiden, unkarilaisen Bükk-Térségi Leader-ryhmän (BTLA) alueen, Viron Tarton seudun ja Joegevamaan elintarviketoimijoiden sekä Latvian maatalousyliopiston kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49108

Startdatum

30.04.2018

Slutdatum

13.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner