Hanke
Utvecklingsprojekt - 165195

Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella

Saarikkaan kyläyhdistys ry

31.03.2021 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Puuta vai muuta-hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja uusia tapoja lisätä hiilinieluja maatalouskäytöstä poistuneille peltoalueille. Metsityksen määräaikainen tuki vuosille 2021-2023 tavoittelee hiilinieluja näille ylijäämäpelloille puita istuttamalla. Osa peltoalasta ei sovellu metsitystuen piiriin, koska tukea ei myönnetä esimerkiksi arvokkaiden maisemien, perinnebiotooppien ja alle 0,5 hehtaarin peltolohkojen metsitykseen. Leader-ohjelman 80 % rahoittamassa Äänekosken alueen kyläyhdistysten yhteisessä kehityshankkeessa laaditaan alueen ylijäämäpeltojen käytön kyläsuunnitelmat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

165195

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
klimatförändring
kulturlandskap
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt