Projekt
Utvecklingsprojekt - 62356

PUUTUHKAN HYÖTYKÄYTÖN ekosysteemikiihdyttämöt

Tapio Oy

31.05.2018 - 09.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 linjausten mukaan toimittaessa, uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) Suomen kotimaisen uusiutuvan energian eli bioenergian tuotanto perustuu pääosin metsäbiomassaan, jota saadaan metsätaloudesta ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa merkittävin uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvuodotus asetettiin metsähakkeelle, jonka toteutumiseksi sitouduttiin tukemaan lämpöyrittäjyyttä sekä hajautettua energiantuotantoa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 26). Metsäbiomassan poltossa syntyy kuitenkin tuhkaa. Hajautetun energiantuotannon lisääntyessä myös tuhkaa syntyy hajautetusti, jolloin sen kierrättäminen voi olla haasteellista. Nyt esillä olevan hankkeen tarkoituksena on aktivoida pienten ja keskikokoisten, pääasiassa metsäbiomassoja käyttävien lämpölaitosten tuhkan tuottajat, potentiaaliset jalostajat, käytännön toimenpiteistä metsissä vastaavat tahot ja tuhkan loppukäyttäjät. Tavoite on saada sidosryhmät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten hajautetun energiantuotannon tuhkat saataisiin lähialueelle hyötykäyttöön. Hankkeen toimenpiteitä ovat haastattelut, seminaarit ja työpajat, joiden tuloksena synnytetään alueellinen tuhkan hyödyntämisen ekosysteemi. Hanke toteutetaan Keski-Suomessa ja sen työmenetelmiä voidaan myöhemmin hyödyntää myös kansallisesti laajemmin. Hankkeen toteuttajan rooli on koordinoiva ja aktivoiva. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62356

Startdatum

31.05.2018

Slutdatum

09.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner