Projekt
Utvecklingsprojekt - 14107

Puutuotealan kasvuhanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.12.2015 - 23.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivien puutuotealan mikro- ja pienten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä lisätä puun käyttöä erityisesti maaseuturakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä puutuotealan yritysten kasvua, uusiutumista ja kansainvälistymistä tukevia esiselvityksiä ja välittää niistä saatavaa tietoa alan kaikille yrityksille. Hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on, että hankkeen toiminnan tuloksena syntyy kehityshyppäyksiä ja uusia toimintamalleja, jotka jatkuvat ja kehittyvät itsenäisesti myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat puutuote- ja puurakennusalan yritykset sekä maatilat. Hanke on luonteeltaan yhteistyöhanke, joka sisältää vahvan tiedonvälityksellisen osuuden. Hankkeen tarve perustuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellisten maaseutu- ja metsäohjelmien laadintatyössä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ja valittuihin kehittämisen painopisteisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14107

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

23.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner