Hanke
Utvecklingsprojekt - 145383

Pyhä-Näsi: Reitistöt Pirkanmaan matkailun elinvoimana

Ekokumppanit Oy

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pyhä-Näsi on Pirkanmaan yhdistävä, järviluonnosta ja paikallisuudesta vetovoimaa ammentava lähimatkailuun ja pyörämatkailuun painottuva kokonaisuus, joka on nostettu yhdeksi valtakunnallisen pyörämatkailun kehittämistyön edelläkävijäksi ja mallikohteeksi. Luontomatkailun suosio kasvaa ja se tarjoaa merkittäviä kestävän matkailuliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Maakunnasta puuttuu kuitenkin luontomatkailun tarpeisiin kohdennettu palvelukehityksen ja markkinoinnin alusta potentiaalin valjastamiseksi koordinoidusti. Pyhä-Näsi -Reitistöt Pirkanmaan matkailun elinvoimana -hankkeen tavoitteena on vastata tarpeeseen kehittämällä reitistökokonaisuudesta maaseudun matkailuyrityksiä ja muita siihen linkittyviä elinkeinotoimijoita entistä laajemmin palveleva, luontomatkailusta uutta liiketoimintaa synnyttävä ja alueellista elinvoimaa vahvistava liiketoiminnan alusta. Yhteistyössä maaseudun yritysten ja sidosryhmien kanssa tuodaan kokonaisuuteen uutta luonto-ja järvimatkailun aktiviteetti- ja palvelutarjontaa. Toimenpiteillä haetaan myös ratkaisuja reitistöjen matkailuvetovoimaa ja kohteiden saavutettavuutta edistäviin kestävän liikkumisen palveluihin. Kehitystyön runkona toimii markkinatutkimus, jonka pohjalta toteutetaan konseptin laajentaminen, brändin ja yhteismarkkinoinnin kehitys sekä palvelutarjonnan monipuolistaminen yhteiskehittämisen keinoin. Keskeisenä päämääränä on kokonaisuuden tunnettuuden lisääminen, asiakaspohjan laajentaminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen. Alueellisen kehitystyön rinnalla kehitetään valtakunnallisia verkostoja nostaen kokonaisuus Järvi-Suomen luontomatkailun läntiseksi kärkikokonaisuudeksi ja pyörämatkailun valtakunnallisten ykköskohteiden joukkoon. Hanke toimii 1.1.2021 –31.12.2022. Päätoteuttajana on Ekokumppanit Oy ja osatoteuttajana toimii Visit Tampere Oy. Hankekonsortio tuo toteutukseen monipuolisen luontomatkailun ja reitistökehityksen, maaseudun matkailuyritysyhteistyön sekä viestinnän kehittämisen asiantuntemuksen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145383

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt