Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 29703

Pyhäjärven kyläverkko

PyhäNet Oy

30.05.2016 - 17.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tietoliikenneyhteyksien tarve ulottuu yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin ja sen merkitys kuntien elinvoimapolitiikan kannalta korostuu koko ajan enemmän. Verkkoyhteydestä on tulossa yhteiskuntaan osallistumisen edellytys. Tietoliikenteellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys palveluiden ja elinkeinoelämän kehittämisessä, kuntien taloudellisten säästöjen saavuttamisessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Valokuituun perustuvalla tietoliikenneinfrastruktuurilla mahdollistetaan maakuntien ja kuntien kattava digitaalinen palveluverkko. Valokuituverkko tarjoaa palvelutuotannolle ylivoimaisen kustannustehokkuuden ja palveluiden tasalaatuisuuden. Se turvaa ennen kaikkea kuntalaisten tasavertaisuuden. Pyhäsalmen taajaman valokuiduttamisella on lisäksi elinkeinopoliittisia, väestö- ja asuntopolittiisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että Pyhäjärven kaupungissa on myös tulevaisuudessa tasa-arvoiset palvelut ja elämisen edellytykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29703

Aloituspäivämäärä

30.05.2016

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt