Hanke
Utvecklingsprojekt - 25001

Pyhäjärviseudun ravinneneutraali elintarviketalous

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.05.2016 - 19.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Satakunta, ja erityisesti Pyhäjärviseutu, on Suomen keskeisimpiä ruoantuotantoalueita. Pyhäjärviseudulle on keskittynyt useita isoja elintarvikkeita jalostavia yrityksiä. Tuotantoketjujen aikana syntyy suuri määrä erilaisia sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä.Keskeisimmät sivuvirrat Pyhäjärviseudulla ovat pelloille jäävät biomassat, eläintuotannon lannat ja kuolleet tuotantoeläimet tai munintansa lopettaneet kanat sekä eläinten teurasjätteet (erityisesti veri- ja rasvaliete), sienten viljelyssä alustana käytettävä olkilantaseos, sokeri- ja vihanneskäyntien sivutuotteet, vajaastihyödynnettävät kalalajit. Lisäksi isoja sivuvirtoja ovat vähittäiskauppojen, ammattikeittiöiden sekä kuluttajien biojätteet. Uusinta teknologiaa hyödyntävät biokaasulaitokset tuottavat sekä energiaa (ml. autojen kaasupolttoaine) että lannoitteeksi kelpaavaa lopputuotetta, mikä on herättänyt kiinnostusta biokaasuinvestointeihin myös Satakunnassa. Perustamispäätös vaatii kuitenkin tietoa alueen tarjoamista sivuvirroista, niiden määristä ja erityisesti soveltuvuudesta, toimitusvarmuudesta ja logistisista ratkaisuista. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa faktapohjaista tietoa Pyhäjärviseudun ruokaketjun sivuvirroista. Sivuvirtojen kokonaismäärien sijaan selvitetään eri sivuvirtatuotteiden kaasuntuottokyky, syntyajankohdat ja niiden sijainti logistisesti kartalla. Kartalla nostetaan esiin erityisesti hotspotit (korkein kaasuntuottokyky, jatkuva saatavuus ja logistisesti optimaalinen sijainti), mutta myös jatkuvasti tai sesongeittain saatavilla olevat raaka-ainepisteet. Hotspotien avulla voidaan tukea investointisuunnitelmien ja -päätösten tekemistä Pyhäjärviseudun osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25001

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

19.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt