Projekt
Utvecklingsprojekt - 165851

Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittäminen

Säkylän kunta

11.05.2021 - 11.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyhäjärviseudun kunnissa Eurassa ja Säkylässä on nykyisin runsaasti ulkoilureittejä (kävely-, pyöräily- ja retkeilyreitit), joiden taso, saavutettavuus sekä viestintä vaihtelevat niiden vastuutahosta riippuen. Ulkoilureiteillä liikkujien (kävelijät, pyöräilijät ja muut käyttäjäryhmät) kannalta olisi hyvä, jos Pyhäjärviseudun ulkoilureittien tiedot olisi koottuna ja kuvattuna yhdellä helposti löydettävällä internet-sivustolla. Lisäksi Pyhäjärviseudulle tarvittaisiin varsinainen kehittämissuunnitelma (joka sisältäisi tavoitteet ja toimenpiteet) siitä, miten ulkoilureittejä pitäisi kehittää paremmin nykyisten virkistyskäyttäjien ja luontomatkailijoiden tarpeita vastaavaksi. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää ja listata Pyhäjärviseudun nykyiset ja potentiaaliset uudet ulkoilureitit. Tehtyjen reittiselvitysten perusteella kootaan seudun keskeisimmät reitit ja niiden kehittämistoimenpiteet, yhdessä näille ulkoilureiteille asetettujen kehittämistavoitteiden kanssa Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi laaditaan sähköinen ulkoilureittiesite keskeisimmistä Pyhäjärviseudun ulkoilureiteistä (mm. kävely-, pyöräily-, juoksu-, maastopyöräily-, vaellus- ja hiihtoreitit) eri käyttäjäryhmät huomioiden. Hankkeen tuloksista hyötyvät niin virkistyskäyttäjät kuin myös luontomatkailijat sekä seudulla palveluita tarjoavat yritykset, yhdistykset ja seurat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

165851

Startdatum

11.05.2021

Slutdatum

11.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner