Projekt
Utvecklingsprojekt - 35543

Pyhän Olavin mannerreitin luominen ja kehittäminen

Turun yliopisto

01.09.2017 - 15.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti Turusta sisämaan kautta Suomen itärajalle, josta reitti jatkuisi erillishankkeena Venäjän Novgorodiin. Norjasta tulee Pyhän Olavin vaellusreitti Ruotsiin, josta reitti luodaan Central-Baltic (CB)¿ hankkeen avulla Turkuun. Näin saataisiin Pohjoismaihin laaja ja monipuolinen pyhiinvaellusreitti, joka tuo työtä maaseudulle ja luo uusia tarpeita ja sitä kautta palveluja mm. majoitus-, kuljetus- ja ravitsemussektoreilla. Koska kyseessä on osa laajemmasta pyhiinvaellusreittiverkostosta, sille on mahdollista saada yhteneväiset logot, värit ja viitat sekä kansainvälisen yhteistyön avulla laaja tunnettavuus. Hankkeen kohderyhmänä ovat Leader-alueiden asukkaat, koska he voivat osallistua reitin luomiseen joko julkisilla teillä tai erillisesti muilla teillä ja poluilla. Reitin varrelle syntyy alueellisesti aktiivisempia ja passiivisempia osuuksia ja joissakin tapauksissa reitti voi "hypätä" jonkun alueen yli. Pyhän Olavin kirkot toimivat reitin runkopisteinä ja siten myös seurakunnat ja seurakuntalaiset ovat hankkeessa aktiivisessa roolissa. Hankkeen aikana on tärkeää luoda organisaatio, joka jatkaa toimintaa hankkeiden päätyttyä. Tämän ja CB -hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen organisaatio, joka jatkaa toimintaa hankkeiden päätyttyä. Muita tärkeitä tehtäviä ovat reitin luominen, opastetaulut ja julkaistava materiaali sekä tiedon saaminen muista vastaavista reiteistä ja niiden vaikutuksista maaseutuun ja matkailuun. Reitin aktiivisemmille osuuksille syntyy myös enemmän palveluita, kuten ruokailupaikkoja ja majoituspalveluita. Osiltaan hanke lisää näiden yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo niille uusi asiakkaita. Koska vaeltajat voivat kulkea reittiä useana vuotena, reitti luo pitkäaikaista tulovirtaa reitin varren maaseudun asukkaille ja yrittäjille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35543

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

15.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner