Projekt
Utvecklingsprojekt - 149893

Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen ja kärkikohteet

Kihniön kunta

12.11.2020 - 11.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoite on luoda Pyhäniemen alueelle master plan, jonka avulla aluetta voidaan kehittää kohti vetovoimaista matkailualuetta. Master plan pitää sisällään yleissuunnittelun, joka tehdään osallistaen alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Yleissuunnitteluvaiheessa kerätään kehittämisideat ja valitaan ne, joita halutaan kehittää edelleen. Toisessa vaiheessa lupaavimmat ideat työstetään eteenpäin, toteutettaviksi konsepteiksi. Tavoitteena on saada neljä toteuttamiskelpoista aihiota, kärkikohdetta. Kolmannessa vaiheessa tehdään alustavat laskelmat ja ns. sijoittajamateriaali, jonka avulla haetaan investoijat alueen kehittäjiksi. www.kihnio.fi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

149893

Startdatum

12.11.2020

Slutdatum

11.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner