Hanke
Utvecklingsprojekt - 149893

Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen ja kärkikohteet

Kihniön kunta

11.11.2020 - 10.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on luoda Pyhäniemen alueelle master plan, jonka avulla aluetta voidaan kehittää kohti vetovoimaista matkailualuetta. Master plan pitää sisällään yleissuunnittelun, joka tehdään osallistaen alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Yleissuunnitteluvaiheessa kerätään kehittämisideat ja valitaan ne, joita halutaan kehittää edelleen. Toisessa vaiheessa lupaavimmat ideat työstetään eteenpäin, toteutettaviksi konsepteiksi. Tavoitteena on saada neljä toteuttamiskelpoista aihiota, kärkikohdetta. Kolmannessa vaiheessa tehdään alustavat laskelmat ja ns. sijoittajamateriaali, jonka avulla haetaan investoijat alueen kehittäjiksi. www.kihnio.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

149893

Aloituspäivämäärä

11.11.2020

Loppumispäivämäärä

10.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
marknadsföring
miljö
nya tjänster
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt