Projekt
Utvecklingsprojekt - 128070

Pyöräile Pellossa

Pellon kunta

30.04.2020 - 17.03.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyöräile Pellossa. Pellon kunnan kaksiosainen hanke pyöräilyreittien kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.5.2020 – 31.8.2020, on tavoitteena luoda perusta kunnan alueen pyörilyreiteille, joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita ja ohjaa erityisesti nuoria liikunnan pariin sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään yritysten ansaintamahdollisuuksia maastopyöräilypalveluja tuotteistamalla sekä edistetään kaikenikäisten väestön hyvinvointia ja aktiivisuutta liittämällä asukkaiden osaaminen osaksi maastopyöräilyä edistävää palveluverkostoa. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi tehdä työsuunnitelma maastopyöräilyyn tarkoitettujen lähireittien ja kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi ja viitoitusten hankkimiseksi, jotka lisäävät edellytyksiä turvalliseen luonnossaliikkumiseen. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassaolevien yritysten ja uusien yritysten innostusta tuottaa palveluita, jotka pidentävät matkailijoiden Pellossa viettämää viipymää. Tavoitteena luoda edellytyksiä yritysten ja kylien palvelujen monipuolistamiselle sekä lisätä Pellon luontomatkailun vetovoimaa ja tunnettuutta. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat. Hanketta hallinnoi Pellon kunta. Hanke kehittää Ritavalkean ja ympäristökylien aluetta jolle luodaan pyöräilyreitistö.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128070

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

17.03.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner