Projekt
Utvecklingsprojekt - 179392

Pyörällä maastoon – pyörämatkailun edistäminen Kainuussa

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja edistää maasto- ja retkipyöräilyn kehittämistä kunnissa ja tiivistää maakunnallista yhteistyötä Kainuussa. Tavoitteena on innostaa ja aktivoida niin paikallisia kuin matkailijoitakin liikkumaan enemmän pyörällä luonnossa. Pyöräilyn kehittämiseen liittyen on menossa lukuisia kehittämistoimia ja lisää on suunnitteilla eri puolilla Kainuuta. Näitä kehittämistoimia toteuttavat erityisesti kunnat, Kainuun liikunta ry ja Metsähallitus, mutta mukana ovat myös alan aktiiviset harrastajat sekä yritykset. Kokonaisuutena maastopyöräily on kuitenkin maakunnassa vasta kehittyvällä tasolla ja volyymiltaan pientä. Jotta saadaan pyörät pyörimään maastossa paremmin ja samaan suuntaan, tarvitaan lisää viestintää, innostamista ja yhteistyötä. Tässä hankkeessa maastopyöräilyllä tarkoitetaan niin varsinaista, poluilla tapahtuvaa maastopyöräilyä kuin myös pääasiassa sorateitä hyödyntävää retkipyöräilyä (gravel-pyöräily). Hankkeen toimenpiteissä keskitytään reittien systemaattiseen kehittämiseen huomioiden eri käyttäjäryhmien tarpeet, jalkautetaan olemassa olevia reittien suunnittelun ja laatuarvioinnin ohjeistuksia sekä kehitetään näitä yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Keskeistä on myös tuottaa maastopyöräilyyn liittyviä sisältöjä eri alustoille ja sivustoille, jossa ne palvelevat maastopyöräilyn erilaisia kohderyhmiä. Hankkeessa myös panostetaan vahvasti viestintään eri sidosryhmille. Hankkeen toteutusaika on 20 kuukautta ja sen toteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179392

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner