Projekt
Utvecklingsprojekt - 164459

Pyörämatkailijan Päijät-Häme

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 30.07.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan yhteen Päijät-Hämeen pyörämatkailusta kiinnostuneet toimijat ja kehitetään uudenlaista teemapohjaista yhteistyötä pyörämatkailuun. Hankkeen vaikutuksesta pyörämatkailun asiakasymmärrys alueen toimijoiden keskuudessa lisääntyy ja syntyy uusia, entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja ja tuotteita, joissa huomioidaan erityisintressinä pyörämatkailun näkökulma. Hanke auttaa luomaan uusia yhteistyöketjuja yrittäjien välille sekä synnyttämään uusia yhteyksiä valtakunnalliselle tasolle, alueen reittien ja palvelujen markkinointiin. Alueen toimijoiden välille syntyy uusia toimintamalleja, jotka auttavat tukemaan alueemme uusien vetovoimakohteiden näkyvyyden kehittämistä. Alueen pyöräilijäystävällisten matkailupalvelujen näkyvyys lisääntyy. Hanke keskittyy erityisesti kestävän kehityksen periaatteet huomioivaan lähimatkailuun, mutta sen tulokset luovat lisää valmiuksia myös kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Toteutusaika on 1.8.2021-31.07.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

164459

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

30.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner