Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 12503

Pyssymäen kehittyvä hiihto

Nivalan Urheilijat r.y.

01.09.2015 - 14.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alueen hiihtomahdollisuuksien varmistaminen perinteisen hiihtokauden ajaksi sekä lasten mäenlaskupaikan kehittäminen nykyajan tarpeita vastaavaksi. Hankitaan kaksi lymitykkiä, korkeapainepumppu sekä rakennetaan lumen varastointipaikka ja kehitetään latuverkoston kantavuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12503

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

14.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner