Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 289127

Pyydyshuoltohallin laajennus

Säkylän kunta

26.03.2024 - 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kunta rakentaa kalastajille pyydyshuoltorakennuksen Säkylän kalasatamaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

289127

Startdatum

26.03.2024

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner