Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 199845

pyydysten vaihto

kyröskuha

19.06.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pyydysten valikoivuuteen investoiminen, verkkokalastuksesta rysäpyyntiin. Rysillä valikoiva kalastus mahdollista, verkoilla hyvin harvoin. Tarkoitus hävittää verkkoja ja ostaa rysiä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

199845

Startdatum

19.06.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner