Hanke
Utvecklingsprojekt - 67354

Raatteen tie

Suomussalmen kunta

31.03.2018 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Raatteen tien -yritysryhmähankkeen tavoitteena on muodostaa olemassa olevista yrityksistä rypäs, joka jatkossa tulee toimimaan saman Raatteen tien brändin alla. Tuo brändi, sen visuaalinen ilme ja yhteiset www -sivut luodaan tämän hankkeen aikana. Tarvittava taito ja osaaminen hankitaan ostopalveluna mainostoimistolta, joka yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten ( 8 kpl, Raatteen petobongaus Ay, Rannikko Raatevaara Ay, WW2. Finland, Maa- ja metsätalous Vesa Heikkinen, Metcasa Oy, Raate Travels Oy, Arja Mönttinen/Zilivonkkelis ja Aaro Mikkonen/Suomen metsät ja matkailu Ky ) kanssa päättää ulkoasusta ja sisällöstä. Yhteisen ilmeen ja materiaalin kanssa markkinoidaan Raatteen tien yrityksiä messuilla ja tapahtumissa. Sähköistä tiedottamista, kaikissa muodoissaan, tullaan käyttämään ahkerasti alueen ja yritysten markkinoinnissa. Tämän kaksivuotisen hankkeen aikana ratkaistaan myös onko tarvetta perustaa oma rekisteröity yhdistys, joka jatkossa voisi hoitaa Raatteen tien ja sen vaikutusalueella toimivien yritysten etujen ajamista, markkinointia, hankeorganisointia tai muuta vastaavaa. Hanketta hallinnoi Suomussalmen kunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67354

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
marknadsföring
må bra-turism
nätverk
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt