Projekt
Utvecklingsprojekt - 84206

Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn (RATU)

Luonnonvarakeskus

31.12.2018 - 05.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Turvemaat ovat tärkeitä maatalouselinkeinolle, mutta olennaisia myös ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Olisikin tarpeen löytää keinoja, jotka pystyisivät sovittamaan yhteen monia turvemaihin kohdistuvia pyrkimyksiä. Hankkeessa kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tarkastelussa olevaan keinovalikoimaan kuuluvat viljelyn kestävä tehostamisen keinot turvemailla, erilaiset lisäpellon saantimahdollisuudet, tilusjärjestelyt ja turvemaakosteikot. Hankkeessa haetaan viljelijöille sopivia keinoja turvemaiden tehokkaaseen ja ilmastoystävälliseen käyttöön ja aktivoidaan viljelijöitä näkemään turvemaiden erilaiset mahdollisuudet, soveltamaan parhaita käytäntöjä ja hakemaan yhteistyössä ratkaisuja turvemaiden ilmastoystävälliseen käyttöön. Hanke tuottaa keskeisiä tuloksia siitä, miten maatalous hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia turvemaita, löytää vaihtoehtoja turvemaiden raivaukselle ja soveltaa ratkaisuja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen viljelijälähtöisesti. Päästövähennykset nimenomaan turvemailta ovat tärkeitä mahdollisuuksia, joilla maatalous voi todennetusti osoittaa panoksensa ilmastotalkoisiin. Samalla vaikutetaan myönteisesti myös vesistökuormituksen vähentämiseen sekä maatalouden elinvoimaisuuteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84206

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

05.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner