Hanke
Utvecklingsprojekt - 67681

Raitti 181 -matkailupalveluiden kehittäminen ja monikanavainen markkinointi

Sauvon kunta

28.02.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Raitti 181 -matkailupalveluiden kehittäminen ja monikanavainen markkinointi -yritysryhmähankkeeseen osallistuu viisi sauvolaista matkailu- tai lähiruoan tuotantoyritystä, ja niiden tuotteet tai palvelut edustavat monipuolisesti luonto-, kulttuuri- ja maaseutumatkailua: (1) Grelsbölen Tilan Tentsile Experience Grelsböle, (2) Hännilän hevos- ja matkailumaatila, (3) täyden palvelun juhlatalo ja ohjelmapalvelu Kalle¿s Backa 55, (4) hereford-pihvikarjaa kasvattava ja myyvä Salmensuun tila ja (5) tilamyymälä ja kesäkahvila Wanha Liesniemi. Yritykset osallistuivat aktiivisesti Yhdessä enemmän - Sauvon matkailualan esiselvitys- ja aktivointihankkeeseen, joka toteutettiin 1.10.2016¿31.12.2017 ja jota hallinnoi Sauvon kunta. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli aktivoida yrityksiä kehittämään edelleen matkailua yritysryhmähankkeen muodossa. Yritykset kuuluvat myös Raitti 181 -yhteenliittymään, joka perustettiin yritysten omasta aloitteesta Sauvon matkailuhankkeen aikana vuoden 2016 lopulla. Tätä nykyä siinä on 28 jäsentä. Raitti 181 on rekisteröity tavaramerkiksi. Raitti-brändin vahvistaminen ja menestyminen kasvavilla luonto- ja kulttuurimatkailun markkinoilla vaatii sekä laadukkaita ja trendikkäitä tuotteita tai tuotepakettaja että tasokasta ja näyttävää monikanavaista markkinointia. Nämä puolestaan edellyttävät yritysten oman toiminnan laadun nostamista, tiivistä yhteistyötä yritysten kesken ja markkinatilanteen tuntemusta ja ennakointia. Näitä valmiuksia on tarkoitus kehittää nyt haettavassa yritysryhmähankkeessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67681

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt