Projekt
Utvecklingsprojekt - 144722

Raivaa itsesi kuntoon

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille erilaisten mittausten sekä kyselyn kautta hyötyliikunnan näkökulmasta metsätöistä saavutettavaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Metsän ja metsänhoidollisten töiden mahdollisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin lähteenä ei ole täysin osattu hyödyntää. Nykyihminen on myös etääntynyt fyysisestä työstä ja käsillä tekemisestä sekä metsänomistajien itse tekemä metsäomaisuuden hoitaminen on jäänyt vähemmälle. Hankkeessa haluamme korostaa metsänomistajille omatoimisesta metsänhoidosta saavutettavaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia hyötyliikunnan näkökulmasta. Hankkeessa toteutettavat metsänhoidolliset työvaiheet on valittu sen mukaan, että kaikilla on mahdollisuus suoriutua niistä ilman suurempia välinehankintoja ja isompia ponnisteluja. Haluamme korostaa omatoimisesta metsänhoidosta saatavaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin hyötyä ja tämän vuoksi niiden suorittaminen pitää olla yhtä helppoa kuin muiden liikuntalajien. Hankkeessa suoritetaan fyysisiä mittauksia testihenkilöiden tehdessä metsänhoitoon liittyviä töitä, jotta pystymme tuloksilla osoittamaan verrattavuuksia muihin lajeihin sekä samalla osoittamaan kunnon kohoamista. Henkistä hyvinvointia havainnoidaan suorittamalla testihenkilöille kysely. Mittauksista saatuja tuloksia esitellään itse testihenkilöille ja eri julkaisuin suurelle yleisölle. Digitalisaatio on tätä hetkeä ja tulevaisuutta, ja siksi mittalaitteiden lisäksi hankkeessa tullaan hyödyntämään mm. digitaalisia karttapalveluita ja verkossa toimivaa kunnonkohotuslaskuria. Hanke yhdistää kaksi eri toimijaa Suomen metsäkeskuksen, jolla on kokemusta metsänhoidosta sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (Sosiaali- ja Terveysalan yksikkö), jolla on kokemusta työsuoritusten hyvinvoinnin mittauksista. Yhdessä nämä kaksi toimijaa pystyvät tuottamaan uutta tietoa työlajeista, joita ei ennen ole mitattu fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144722

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner