Projekt
Utvecklingsprojekt - 41701

Rajaton verkosto

Kainuun Nuotta ry

01.04.2017 - 17.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhteiskunnassamme on investoitu nopeiden valokuituyhteyksien rakentamiseen. Huolena on, että käyttäjäryhmät, joiden menestymiseen digitoiminnoilla olisi suhteellisesti suurin vaikutus, ovat jäämässä digitaalisten hyötyjen ulkopuolelle. Tarvitaan digi-perusosaamisen kehittämistä keskittyen palveluntuottajien aktivoimiseen, valmennukseen, digitekniikan haltuunottoon ja palveluverkoston luomiseen. Paras tapa osaamisen kehittämisessä on rakentaa ylimaakunnallista digitaalisuutta hyödyntävä valmennus ja neuvontaverkosto sekä aktivoida toiminnan kohderyhminä olevat maaseudun yrittäjät, liiketoiminnallisia palveluja tuottavat kolmannen sektorin toimijat, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat hyödyntämään uusia palvelumuotoja. Maaseudun paikallinen palvelutuotanto- ja maakunta-soteuudistus perustuvat jatkossa digitalisaation vahvaan hyödyntämiseen. Rajaton verkosto-kehittämishanke keskittyy em. hyötyjen kehittämiseen, esteiden poistamiseen ja uuden digi-toimintakulttuurin luomiseen. Hankkeen aikana juurrutetaan uutta toimintakulttuuria, jossa mm. videoneuvottelua, videoasiointia ja internet-pohjaisia työskentelyalustoja hyödynnetään maakunnallisten- ja ylimaakunnallisten valmennus- ja neuvonta- palveluratkaisujen toteutuksessa. Sen lisäksi, että hankkeen kohderyhmät ovat neuvonnan kohteina, heitä valmennetaan hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämisessä koko hankealueella. Hankkeen tuloksena nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus on viety osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa, luotu perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat. Kehittämishankkeen toiminta-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

41701

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

17.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner