Projekt
Utvecklingsprojekt - 129447

Rakennusten kulutusten pienentäminen (RAKUPI)

Thermopolis Oy

31.08.2020 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankeessa selvitetään kehittämisyhdistys Liiveri ry:n alueella olevien yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimien rakennusten kulutusten pienentämismahdollisuudet (RAKUPI). Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot. Tavoitteena on energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä selvittää Liiveri ry:n alueella 20 rakennuksen kulutusten vähentämisen vaihtoehdot mm. uusiutuvan energian avulla. Hankkeessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä samalla fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa selvitetään aurinkosähkön ja -lämmön, sähköautojen latauspisteiden ja lämpöpumppujen lisäämiseen mahdollisuuksia. Kiinteistöjen selvityksissä laaditaan kirjallinen raportti uusituvan energian lisäämiseksi ja kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129447

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner