Hanke
Utvecklingsprojekt - 129447

Rakennusten kulutusten pienentäminen (RAKUPI)

Thermopolis Oy

31.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankeessa selvitetään kehittämisyhdistys Liiveri ry:n alueella olevien yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimien rakennusten kulutusten pienentämismahdollisuudet (RAKUPI). Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot. Tavoitteena on energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä selvittää Liiveri ry:n alueella 20 rakennuksen kulutusten vähentämisen vaihtoehdot mm. uusiutuvan energian avulla. Hankkeessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä samalla fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa selvitetään aurinkosähkön ja -lämmön, sähköautojen latauspisteiden ja lämpöpumppujen lisäämiseen mahdollisuuksia. Kiinteistöjen selvityksissä laaditaan kirjallinen raportti uusituvan energian lisäämiseksi ja kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129447

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

bioenergi
byaverksamhet
energieffektivitet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt