Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 267024

Rannikkokalastajien lajittelutila

Porin kaupunki

31.12.2023 - 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa rannikkokalastajille tila, missä he voivat lajitella saalinsa sisätiloissa. Edellisen lisäksi tavoitteena on tehdä tilasta niin muunneltava, että se soveltuu muutamien tonnien, kuin kymmenienkin tonnien saalismäärien lajitteluun ja säilytykseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

267024

Startdatum

31.12.2023

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner