Projekt
Utvecklingsprojekt - 275592

RANTAKALA: Ranta-alueiden resurssiviisas ja ekologisesti kestävä käyttö ja hoito

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

RANTAKALA-hanke kokoaa, vetää yhteen ja popularisoi tietoa vesikasvillisuuden hyödyistä, haitoista ja hoitomahdollisuuksista sekä -suosituksista vesistöissä. Lisäksi hanke levittää vesistöystävällistä ja ekologisesti kestävää kalastuskulttuuria erityisesti kohdealueillaan Hiidenveden ja Siuntionjoen järvialueella Länsi-Uudellamaalla. RANTAKALAssa toteutetaan ranta-alueiden siistimistä sekä umpeenkasvaneiden järvialueiden kunnostusta hankkeen aikana koostettujen ja jalostettujen oppien pohjalta. Kunnostuksissa huomioidaan sekä ekologiset, vesiensuojelulliset että virkistyskäytölliset tarpeet ja näkökulmat. Kohteilla tehdään myös monimuotoisuusseurantaa ennen ja jälkeen kunnostuksen. Vesistöystävällisen kalastuskulttuurin levittäminen tähtää erityisesti särkikalojen hyötykäytön lisäämiseen sekä petokalakantojen kestävään kalastukseen ja hoitoon. Hankkeessa tuotetaan sekä videomateriaalia että kirjallista opasmateriaalia. Hanke huomioi ja mukailee Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275592

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner