Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13868

Rantasalmen kyläverkkohanke

Rantasalmen kunta

31.08.2015 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentaminen ja edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjoaminen loppukäyttäjille Rantasalmen kuntakeskuksen alueella. Viestintäverkon teknisenä vähimmäisvaatimuksena on 100 Mbit/s symmetriset liittymät. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.9.2015-31.12.2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 600.000 euroa. Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n osarahoitteisesta maaseutuohjelmasta. Rakennettavan verkon vähimmäispituus on noin 9 km ja 500 metrin etäisyydellä verkosta on 871 asuntokuntaa ja noin 1829 asukasta sekä noin 50 maaseudun yritystä. Verkon toteutuksessa hyödynnetään yhteisrakentamista mm. sähköyhtiöiden kanssa. Teleoperaattori sitoutuu ylläpitämään verkkoa ja tuottamaan verkkopalveluita 25 vuoden ajan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13868

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt