Projekt
Utvecklingsprojekt - 25844

Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä

Alavuden Kehitys Oy

16.05.2016 - 18.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alavuden kaupunkikeskustan runsaiden vesistöjen hyödyntäminen viihtyvyystekijänä on ollut vähäistä ja vesistöjen saavutettavuudessa on kehitettävää. Virkistyskäyttöä lisäämällä edistetään alueen matkailullista vetovoimaa ja eri ikäisten asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja sitä kautta hyvinvointia. Hankkeen taustalla on kaupungin tilaama keskustan kehittämissuunnitelma, jonka toteutti arkkit.yo Jonna Heikkinen Tampereen teknillisestä yliopistosta professori Ari Hynysen ohjaamana. Hankkeessa luonnostellaan ne toimenpiteet, joilla Kirkkojärven ja Vähäjärven ympärivuotista virkistyskäyttöä lisätään ja alueen vetovoimaa asukkaiden ja matkailijoiden parissa vahvistetaan. Hankkeessa selvitetään asukasiltojen ja työpajojen avulla asukkaiden ja harrastajaryhmien toiveet alueen kehittämiselle sekä se, millä eri tavoilla Kirkkojärven kiertävä voidaan toteuttaa ja kuinka se voidaan luontevasti yhdistää Vähäjärven kiertävään reittiin. Rantapuistosta kehitetään houkutteleva tapahtuma-alue erilaisille tapahtumille. Hankkeessa suunnitellaan kaupunkikeskuksen, Aseman taajaman, Tuurin ja Töysän kirkonkylän alueen pyöräilyreitistö asukkaiden ja matkailijoiden hyödynnettäväksi. Hanke aktivoi Alavuden asukkaita ja yhteisöjä osallistumaan kaupunkiympäristön kehittämisen suunnitteluun ja viihtyisän ympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan erillisiä investointihankkeita, joiden avulla alueen virkistyskäyttöä lisätään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

25844

Startdatum

16.05.2016

Slutdatum

18.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner