Projekt
Utvecklingsprojekt - 213050

Rastin retket – kaikki Saimaalle

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

05.10.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Laaja Saimaa on Etelä-Karjalan maakuntaa leimaava luontoympäristö, joka jää vieraaksi niille, joilla ei ole pääsyä vesille. Saimaan saaristoreitillä liikennöivä pyörälautta Rasti mahdollistaa pääsyn vesille eri ryhmille pyöräilemään tai ilman pyöriä. Lähtö ja osallistuminen Saimaan retkille tehdään helpommaksi tuotteistamalla ja Rastin sekä erilaisten retkien tunnettuutta lisäämällä. Hankkeessa laaditaan retkiohjelmia yhdessä alueen matkailu- ja muiden ohjelmapalveluyrittäjien kanssa ja järjestetään testauksia. Koululaisille toteutetaan leirikoulupäivä ja erityisryhmille asiantuntijoiden avulla soveltuvia ohjelmia. Kesän retkiohjelmasta tiedotetaan kohderyhmille, eri ryhmille suunnattujen retkien toteutus testiluontoisesti kesällä 2023 siten, että järjestelyistä vastaavat yritykset, joille tuotteet jäävät jatkohyödyntämistä varten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213050

Startdatum

05.10.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner