Hanke
Allmännyttiga investeringar - 182647

Rastplats Bråttö vik

Kommunalstyrelsen i Föglö

19.10.2021 - 14.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

I nuläget nyttjar Föglös turister och besökare de platser de hittar som rastplatser, vilket innebär att de emellanåt lämnar sopor efter sig och brukar privata områden som viloplatser. För att åtgärda denna utmaning behövs det utspridda och välkomnande rastplatser på områden människor vill umgås på. Föglö kommun vill därför skapa en naturnära rastplats vid Bråttö vik som i nuläget saknar allmänna områden. Marken kommer arrenderas. Målet är att platsen ska bibehållas så nära sitt originalskick som möjligt och att platsens "inredning" ska smälta in i omgivningen. Platsen behöver "städas upp" på så vis att en del ströträd som skymmer vyerna behöver tas bort och marken behöver jämnas ut vid en plats där ett stockbord ska stå. Man vill även skapa en stig upp till platsen och anlägga en mindre parkering med rum för 1-2 bilar samt cyklar nedanför rastplatsen. Platsen kommer inrymma ett stockbord, ståbord med tak, utedass, sopkärl, någon slags robust träleksak för barn samt infoskyltar över både Föglö kommun och Bråttö. Rastplatsen kommer förverkligas och upprätthållas genom främst insatser från avlönad arbetskraft. Målsättningen är att projektet ska kunna förverkligas år 2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

182647

Aloituspäivämäärä

19.10.2021

Loppumispäivämäärä

14.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt