Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 288691

Rauman kalasataman kehittäminen

Rauman kaupunki

30.04.2024 - 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rauman kalasatama on yksi troolisilakan purkusatamista, jota käyttää säännöllisesti myös noin 20 rannikkokalastajaa. Rauman kalasatamaa kehitetään investoimalla kääntöpuominosturiin, laituriin ja saaliiden punnitusjärjestelmään, jotka kaikki ovat kalastajien yhteiskäytössä. Investoinnit palvelevat erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta. Sataman varustelutason kehittämisellä varaudutaan vajaasti hyödynnettyjen kalalajien saaliiden käsittelyyn, jotka ovat tyypillisesti satoja tai tuhansia kiloja. Nykytilanteessa niiden käsittely on työergonomian ja laatuvaatimusten kannalta hankalaa. Punnitusjärjestelmän kehittämisellä vastataan kalakaupan ja kalastuksenvalvonnan tuleviin vaatimuksiin saaliiden punnitsemista. Investoinnin kokonaishinnaksi on arvioitu 150.000 €.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

288691

Startdatum

30.04.2024

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner