Hanke
Utvecklingsprojekt - 135344

Rauman saariston Master Plan 2030

Rauman kaupunki

31.05.2020 - 17.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Rauman saaristo sijaitsee Selkämeren kansallispuiston sydämessä ja on tärkeä virkistys- ja matkailualue sekä paikallisille asukkaille että vierailijoille. Tässä hankkeessa laaditaan Rauman saaristolle kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma (Master Plan), jossa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet saariston kehittämiseksi kestävän matkailun näkökulmasta. Hankkeen aikana kootaan saariston matkailun kehittämisen tietosisältö ja laaditaan havainnemateriaali, joka tukee päätöksentekoa, saariston matkailun liiketoimintasuunnittelua ja markkinointia sekä kaupungin maankäyttöä alueella. Tällä hankkeella haetaan rahoitusta puuttuvan kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaupungin aiheeseen liittyvän henkilöstön lisäksi saariston erilaiset toimijat; yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, asukkaat. Hankkeen tuloksena syntyy Rauman saariston kehittämistä ohjaava kestävän kehityksen teemaa noudattava Master Plan, joka antaa suuntaviivat kehittämistyölle, maankäytön suunnittelulle ja investoinneille seuraavaksi 10 vuodeksi. Hankkeesta lisätietoa saa matkailupäällikkö Irene Villaselta, email: etunimi.sukunimi@rauma.fi sekä kaupungin nettisivuilta www.rauma.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

135344

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

17.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
kommunikation
miljö
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt