Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 16963

Rautalampi Luontomatkailun investointihanke

Rautalammin kunta

29.03.2017 - 01.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden kansallispuiston ulkopuolella sitä ja alueen luontomatkailun ja virkistyskäytön lisäämiseen liittyviä rakenteita ja rakennelmia. Rautalampi- Konnevesi luontomatkailun Master Plan -suunnitelmassa 2015 on asetettu alueen luontomatkailun kasvulle merkittäviä tavoitteita ja päämääriä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaati alueen kunnilta ja yrityksiltä lisäpanostuksia matkailua tukevaan infrastrukstuuriin. Matkailua tukeva infra on suunniteltu ko. pitkän aikavälin (PTS) -suunnitelmassa, niin että kansallispuiston sisäiset ja kuntien rakenteet tukevat toisiaan ja asiakas ts. matkailija ja retkeilijä saa alueella katkeamattoman elämyksen tai palvelukokemuksen. Kansallispuiston (Metsähallitus) ja sen ympäristössä sekä alueella kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi muutaman viime vuoden ajana. Vuonna 2014 kasvua oli 50% ja vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä 65%. Kävijämäärän kasvu on aiheuttanut haasteita ja paineita jo olemassa oleville rakenteille ja osoittanut selvästi lisävarustelun tarpeen. Kansallispuiston sisäänmenopisteet eli porti sijaitsevat kansallispuiston ulkopuolella, näin niiden matkailullinen kehittämisen niin vuorimaisema-alueella kuin Konnevesi -järven vesistöalueilla on pääsääntöisesti kuntien vastuulla. Rautalammin puolella näitä sisäänmenopisteitä ovat Kierinniemen satama, Haihitaipaleen satama (melonta, veneily), Törmälän loma- ja kurssikeskus sekä Konnevesi-järven eteläosissa Rautalammin kunnan puolelle rakennettavat Vahvalahden ja Pitkänpohjanlahden satamat ja vesillelaskuluiskat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16963

Startdatum

29.03.2017

Slutdatum

01.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner