Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 161053

Rautavuoren laavu

Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri r.y.

01.04.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Koskenpään Kiri ry rakentaa yhdessä Koskenpään Yritys ry:n ja Koskenpää ry:n kanssa Koskenpäälle Rautavuoren alueelle luontopolun, laavun ja kuntoportaat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

161053

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner