Hanke
Utvecklingsprojekt - 8976

Rautjärvellä tapahtuu

Rautjärven kunta

30.06.2015 - 26.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään ja tiivistetään Rautjärvellä toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä Rautjärven kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Kehittämistyössä yhteisenä nimittäjänä ovat alueen monipuoliset tapahtumat. Samalla selvitetään miten järjestökentän ja kunnan välistä yhteistyötä voidaan kehittää esimerkiksi osaamisvaihto tai kalustolainaukset. Yhteistyön uusia muotoja on jo testattu aikaisemmassa hankkeessa Rautjärven kunnan eteläpäässä ja tässä hankkeessa kehittämistyötä jatketaan - tavoitteena on luoda malli, joka otetaan käyttöön koko kunnan alueella. Tapahtumat ja tapahtumatoimijat valikoituivat ydinryhmäksi, koska niiden ympärillä tehdään jo yhteistyötä ja toimintaan osallistuvat tahot ovat aktiivisia. Rautjärvellä on useita mielenkiintoisia tapahtumia ja tutustumiskohteita mutta kuntalaiset tietävät niistä kovin vähän. Tapahtumajärjestelyt sujuvat rutiinilla ja pääosin talkoovoimin, mutta tapahtumista tiedottaminen on resurssien niukkuudesta ja osin myös osaamisen ja yhteistyön puutteesta johtuen haasteellista. Asia tiedostettiin jo edellisten hankkeiden (Rautjärven Asemanseudun vetovoimasuunnitelma ja Kehittyvä Rautjärven alue) aikana. Toimijat eivät kuitenkaan jääneet "tuleen makaamaan" vaan perustivat tapahtumatoimijoiden yhteistyöryhmäksi nimetyn työryhmän, joka pohti asiaa ja päätti yhteisen kehittämisen suuntaviivat. Kehitetään yhdessä uusia viestintätapoja ja harjoitellaan viestintää ja viestintätempauksia käytännössä! Tavoitteena on - saada alueen tapahtumille ja mielenkiintoisille kohteille näkyvyyttä paikallisella tasolla, - aktivoida asukkaita tulemaan mukaan yhdistysten toimintaan ja osallistumaan tapahtumien järjestämiseen sekä - tiivistää tapahtumajärjestelyihin liittyvää yhteistyötä. Esim. järjestyksenvalvontaa voidaan hoitaa vastavuoroisuusperiaatteella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8976

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt