Hanke
Utvecklingsprojekt - 8447

Ravinnepiika

ProAgria Etelä-Savo ry

01.09.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ravinnepiiassa haetaan uudenlaista lähestymistapaa tutkimustiedon tiedonvälitykseen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa tiedonkulkua ja vuorovaikutteisuutta viranomaisten, viljelijöiden, tutkimus-, koulutus- ja neuvontasektorin välillä. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uusia tapoja välittää tutkimuksellista tietoa viljelijöille ja suurelle yleisölle. Kolmantena tavoitteena on parantaa ravinnekuormituksen arviointikeinoja ja sitä, kuinka nämä keinot kohdennetaan resurssitehokkaasti tilatasolla ja siten parannetaan tilojen kannattavuutta. Hankkeessa lisätään myös tilojen ympäristöosaamista mm. maan rakenteen ja vesitalouden parantamisessa, viljelykiertojen monipuolistamisessa, ravinteiden ja lannan käytön tehostamisessa ja valumavesien hallinnassa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa viljelijöitä uusien innovaatioiden ja menetelmien käyttöönottoon. Tavoitteiden toteuttamiseksi Ravinnepiika-hankkeessa toteutetaan info- ja esittelytilaisuuksia, tehdään julkaisuja ja mukaan tavoitellaan 200 eteläsavolaista tilaa. Hankkeessa kootut aineistot ja julkaisut ovat yleisesti hyödynnettävissä ProAgrian nettisivuilla. Hankkeesta hyötyvät viljelijöiden ohella kuntien ja valtion (ELY) viranomaiset, alan koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä neuvonta ja suuri yleisö. Myös eteläsavolainen järviluonto hyötyy hankkeesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8447

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
klimatförändring
miljö
resurseffektivitet
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt