Projekt
Utvecklingsprojekt - 10348

Ravinnerenki

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

24.06.2015 - 01.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ravinnerenki lisää erityisesti Itä-Suomen maatalouden vesienhoitoon ja resurssitehokkuuteen liittyvää tietopohjaa, osaamista ja parhaiden menetelmien käyttöönottoa. Ravinnerenki vähentää osaltaan alkutuotannon ympäristökuormitusta sekä vauhdittaa kestävän kehityksen mukaisia investointeja. Tiedonsiirron ja osaamisen lisäämisen avulla kannustetaan alueen maatalousyrittäjiä uusien toimenpiteiden käyttöön, resurssitehokkaaseen kohdentamiseen ja yhteistyöhön. Uutena toimintamallina on monialainen ja -tasoinen klusteriryhmätoiminta kenttäkohteissa, jonka kautta lisääntyy vuorovaikutteisuus tutkijoiden, kouluttajien, neuvojien, viranomaisten ja maatalousyrittäjien välillä. Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, lisäksi osatoteuttajina ovat mukana Luonnovarakeskus Luke Maaninka, Suomen ympäristökeskus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Pohjois-Savo sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10348

Startdatum

24.06.2015

Slutdatum

01.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner