Hanke
Utvecklingsprojekt - 10348

Ravinnerenki

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

23.06.2015 - 01.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ravinnerenki lisää erityisesti Itä-Suomen maatalouden vesienhoitoon ja resurssitehokkuuteen liittyvää tietopohjaa, osaamista ja parhaiden menetelmien käyttöönottoa. Ravinnerenki vähentää osaltaan alkutuotannon ympäristökuormitusta sekä vauhdittaa kestävän kehityksen mukaisia investointeja. Tiedonsiirron ja osaamisen lisäämisen avulla kannustetaan alueen maatalousyrittäjiä uusien toimenpiteiden käyttöön, resurssitehokkaaseen kohdentamiseen ja yhteistyöhön. Uutena toimintamallina on monialainen ja -tasoinen klusteriryhmätoiminta kenttäkohteissa, jonka kautta lisääntyy vuorovaikutteisuus tutkijoiden, kouluttajien, neuvojien, viranomaisten ja maatalousyrittäjien välillä. Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, lisäksi osatoteuttajina ovat mukana Luonnovarakeskus Luke Maaninka, Suomen ympäristökeskus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Pohjois-Savo sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10348

Aloituspäivämäärä

23.06.2015

Loppumispäivämäärä

01.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
husdjursproduktion
miljö
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt