Projekt
Utvecklingsprojekt - 39

Regionala stödinfon i Nyland 2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf

09.03.2015 - 17.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Regionala stödinfon i Nyland 2015 -projektet strävar efter att sprida kunskap och information om förnyelsen av jordbrukets stödsystem år 2015, avgiftsfritt till de nyländska jordbrukarna och myndigheterna. Information om det nya stödsystemet sprids på svenska till odlarna genom fyra allmänna odlartillfällen, genom ett tillfälle specifikt för ekologiska odlare, genom ett tilfälle för blankettombud (EU), tjänstemän och rådgivare samt genom information i samband med Nylands Svenska Producentförbunds (NSP) vårmöten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

39

Startdatum

09.03.2015

Slutdatum

17.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner