Hanke
Utvecklingsprojekt - 39

Regionala stödinfon i Nyland 2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf

09.03.2015 - 17.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Regionala stödinfon i Nyland 2015 -projektet strävar efter att sprida kunskap och information om förnyelsen av jordbrukets stödsystem år 2015, avgiftsfritt till de nyländska jordbrukarna och myndigheterna. Information om det nya stödsystemet sprids på svenska till odlarna genom fyra allmänna odlartillfällen, genom ett tillfälle specifikt för ekologiska odlare, genom ett tilfälle för blankettombud (EU), tjänstemän och rådgivare samt genom information i samband med Nylands Svenska Producentförbunds (NSP) vårmöten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39

Aloituspäivämäärä

09.03.2015

Loppumispäivämäärä

17.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt