Projekt
Utvecklingsprojekt - 145346

RehuDrooni – Kaukokartoitusmenetelmiä rehuntuotannon tueksi

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 01.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viime vuosina tapahtunut nopea tekninen kehitys drooni- ja satelliittikaukokartoituksessa on luonut pohjan maatalouden digitalisaatiolle ja täsmämaatalouden käyttöönotolle. Nämä uudet tekniikat tuottavat tietoa peltojen kasvustoista edullisesti ja oikea-aikaisesti. Nurmiviljely on yksi erittäin haastavista maataloustuotannon lajeista, ja sen kestävälle kehittämiselle uusi teknologia mahdollistaa läpimurron. Yksi keskeisistä nurmentuotannon kehittämisen pullonkauloista maatiloilla liittyy sadon määrän arvioinnin vaikeuteen, mikä johtaa tuotantopanosten epäoptimaaliseen kohdentamiseen. Toinen haaste on korjuun optimaalinen ajoittaminen nurmen määrä- ja laatu huomioiden. Työryhmän aikaisempi tutkimus on osoittanut, että nurmentuotannon keskeiset tietotarpeet pystytään mittaamaan edistyneillä droonipohjaisilla kaukokartoitustekniikoilla. Hanke tuottaa tietoa drooniaineistojen käyttömahdollisuuksista maidon- ja naudanlihan tuotantoketjun kehittämisessä, tehostamisessa ja dokumentoinnissa. Hankkeen tavoitteena on: 1) Tehostaa viljelijöiden ja viljelyneuvojien ajankäyttöä ja helpottaa työtä rehuntuotantoon liittyvässä päätöksenteossa uusien digitaalisten työkalujen avulla. 2) Luoda toimintasuositukset karjatilojen droonipalveluiden tuottamiseen ja hankintaan. 3) Tuoda uudenlaisia työkaluja kestävän maataloustuotannon edistämiseen ja ympäristövaikutusten todentamiseen. 4) Perehdyttää maatilayrityksiä, neuvontaorganisaatioita ja muita sidosryhmiä uusien kaukokartoitustekniikoiden hyödyntämiseen. 5) Kerätä ainutlaatuinen ja arvokas kuvantamisaineisto talteen meneillä olevista kenttä- ja maatilakokeista referenssiaineistoksi droonipohjaisten kasvustoanalyysimenetelmien kehitykseen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Luke ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI). Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja EU:n maa­seu­tu­ra­has­to osa­ra­hoi­ttaa hanketta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145346

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

01.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner